Flower Meadow & Grass Seeds Mix

Japanese Flower Carpet Mix

Den här fröblandningen består av en stor variation ettåriga blommor som ger en unik, blomstrande matta. Alla blommorna självsår sig, därför kommer denna blomstermatta att bli än mer rikblommande år efter år.

Består av:
61.50% blomfrön
38.50% gräsfrön 
1.5 liter naturlig vermikulit
! Blanda ihop innehållet noga före sådd.

Så från april till juni, eller under hösten, från september till tidiga november.
Höstsådda frön gror våren därpå med en tidigare blomning jämfört med vårsådda frön.

Räcker till en yta av ca 50 m2.
Höjd: 15–45 cm

Japanese Flower Carpet Mix innehåller

 • Adonis aestivalis
 • Ageratum houstonianum
 • Antirrhinum majus
 • Calendula officinalis
 • Callistephus chinensis
 • Centaurea cyanus
 • Cheiranthus maritimus
 • Cosmos bipinnatus
 • Craspedia globosa
 • Cynoglossum amabile
 • Delphinium ajacis L
 • Delphinium grandiflorum
 • Dianthus barbatus
 • Dianthus chinensis L.
 • Dimorphotheca sinuata
 • Echium plantagineum
 • Eschscholzia californica
 • Godetia grandilfora
 • Gypsophila elegans
 • Helianthus annuus L.
 • Iberis amara
 • Iberis umbellata
 • Linum grandiflorum
 • Lobularia maritima
 • Nigella damascena
 • Nigella sativa L.
 • Phlox drummondii
 • Reseda odorata
 • Saponaria vaccaria
 • Zinnia elegans

Några av komponenterna

DELPHINIUM AJACIS L

DIANTHUS CHINENSIS L.

HELIANTHUS ANNUUS L.

NIGELLA SATIVA L.

DELPHINIUM AJACIS L

DIANTHUS CHINENSIS L.

HELIANTHUS ANNUUS L.

NIGELLA SATIVA L.

Det finns flera sätt att anlägga en äng hemma. Du kan så ut en äng på en öppen, större yta, göra om en del av rabatten till en äng, eller ersätta en del av gräsmattan med ängsblommor. Ängsblommor ger alltid ett vackert resultat – vilken metod du än använder.

Sådd av ängen

Det är viktigt att blanda ihop vermikulit och frön noga, så att du får en jämn mix att så ut. Det görs enklast genom att blanda dem i en större hink. Vattna jorden ordentligt så att ytan blir jämnfuktig. Så nu ut fröblandningen. Den räcker lagom till en yta av 50 m2.

Kratta ytan försiktigt efter sådden, så att fröna får kontakt med jordytan. Försök få ett tunt, ca 0,5 cm, lager jord att täcka fröna. Det skyddar dem från fåglar och uttorkning.

Håll sådden fuktig under groningstiden genom att vattna försiktigt med en stril.

Skötsel av ängen

Ängen behöver vattnas under torrperioder.Undvik gödsling. Det gynnar gräs och ogräs på bekostnad av ängsblommorna. Om plantorna fortsätter att växa under hösten, gör en andra klippning. Ängen ska inte vara högre än 10-15 cm under vinterhalvåret.

Var man kan köpa?