Flower Meadow & Grass Seeds Mix

Sun Mix

Denna blandning ger blomning I det varmt gula, ljusa färgspektrat som strålar hela sommaren. Lämna kvar vissna blommor, så självsår sig plantorna och ger en ännu rikare blomning året därpå.

Består av:
61.50% blomfrön
38.50% gräsfrön 
1.5 liter naturlig vermikulit
! Blanda ihop innehållet noga före sådd.

Så från april till juni, eller under hösten, från september till tidiga november.
Höstsådda frön gror våren därpå med en tidigare blomning jämfört med vårsådda frön.

Räcker till en yta av ca 50 m2.
Höjd: 20–60 cm

Sun Mix innehåller

 • Briza Maxima L.
 • Stipa tenuissima
 • Ammi majus
 • Eschscholzia californica
 • Coreopsis tinctoria
 • Zinnia Elegans Jacq.
 • Cynosurus cristatus
 • Lagurus Ovatus
 • Alyssum Montanum L.
 • Calendula officinalis
 • Calendula officinalis
 • Oenothera Missouriensis Sims
 • Eragrostis Elegants
 • Alchemilla Mollis
 • Bellis Perennis L.
 • Tagetes patula L.
 • Calendula arvensis
 • Matricaria recutita (M. chamomilla)
 • Coriandrum sativum
 • Lupinus luteus L.
 • Sinapis alba

Några av komponenterna

ESCHSCHOLZIA CALIFORNICA

TAGETES PATULA L.

ALYSSUM MONTANUM L.

MATRICARIA RECUTITA
(M. CHAMOMILLA)

ESCHSCHOLZIA CALIFORNICA

TAGETES PATULA L.

ALYSSUM MONTANUM L.

MATRICARIA RECUTITA
(M. CHAMOMILLA)

Det finns flera sätt att anlägga en äng hemma. Du kan så ut en äng på en öppen, större yta, göra om en del av rabatten till en äng, eller ersätta en del av gräsmattan med ängsblommor. Ängsblommor ger alltid ett vackert resultat – vilken metod du än använder.

Sådd av ängen

Det är viktigt att blanda ihop vermikulit och frön noga, så att du får en jämn mix att så ut. Det görs enklast genom att blanda dem i en större hink. Vattna jorden ordentligt så att ytan blir jämnfuktig. Så nu ut fröblandningen. Den räcker lagom till en yta av 50 m2.

Kratta ytan försiktigt efter sådden, så att fröna får kontakt med jordytan. Försök få ett tunt, ca 0,5 cm, lager jord att täcka fröna. Det skyddar dem från fåglar och uttorkning.

Håll sådden fuktig under groningstiden genom att vattna försiktigt med en stril.

Skötsel av ängen

Ängen behöver vattnas under torrperioder.Undvik gödsling. Det gynnar gräs och ogräs på bekostnad av ängsblommorna. Om plantorna fortsätter att växa under hösten, gör en andra klippning. Ängen ska inte vara högre än 10-15 cm under vinterhalvåret.

 

Var man kan köpa?